Babel21 wil een bijdrage leveren aan het imago van de Bouw.

Nederland is een “mokum”, een mooie plek om je thuis te voelen. Babel21 wil een bijdrage leveren aan de duurzame inrichting ervan. Transparantie, integriteit en communicatie zijn daarbij basiswaarden, die zij van belang acht.

Babel21 ambieert helderheid en inzicht te verschaffen in de samenhang tussen de belangrijkste spelers in de Nederlandse bouwwereld. Babel21 wil organisaties faciliteren om hun koers helder te krijgen en die voortdurend bij te stellen.