In de berichtgeving domineert de crisis, de faillissementen en overnames, maar ook de spanning tussen de grote aannemers en het MKB. Over de toeleveranciers hoor je veel minder, maar die spelen stilaan een steeds belangrijker rol.