Aanbesteden is voor opdrachtgevers en elke bouwonderneming van cruciaal belang voor het voortbestaan. Te dure, te goedkope aanbiedingen of verkeerde risico inschattingen worden hard afgestraft en kunnen ernstige gevolgen hebben voor het voortbestaan van het bedrijf. Aanbesteden is ook een duur proces, waar binnen een bedrijf soms tientallen miljoenen in omgaan. Van fouten in de aanbesteding kan een onderneming heel veel leren, maar dat gebeurt niet altijd.

Hoe doet men binnen een organisatie ervaring op met aanbesteden? Hoe leer je de opdrachtgevers en de markt kennen en hoe leer je het spel, voordat je zelf aan de knoppen mag zitten? En hoe leer je de wereld kennen van elkaar. De opdrachtgever en de opdrachtnemer leven in verschillende werelden en beide kennen vaak elkaar’s omstandigheden nauwelijks. Dat leidt vaak tot veel onbegrip en irritaties wederzijds, stigmatisering en foute inschattingen en die kosten heel veel geld. “Serious gaming” is een spelvorm die gebruikt wordt om in organisaties met belangrijke complexe processen, zoals bijv. aanbesteden, te oefenen.

Met het spel kun je ervaring opdoen met het aanbestedingsproces door het spelen van een rol van één der partijen. De wereld en de dilemma’s van de andere partij beter leren kennen door via een spel in de huid te kruipen van de opdrachtgever of opdrachtnemer. Het spelenderwijs opdoen van marktkennis en kennis van de belangrijkste bouwbedrijven, opdrachtgevers en toeleveranciers, die actief zijn in de GWW. Met plezier in het spel leren van het hele proces van aanbesteden en uitbesteden aan derden door met het spel de praktijk van het aanbesteden zo natuurgetrouw mogelijk na te spelen.

Bij de traditionele offline spelvormen is men fysiek aanwezig. Gedurende een dag speel je het spel met elkaar. Het is ook echter mogelijk om het spel online te spelen en er meer spelers bij te betrekken en het spel nog realistischer te maken. Babel21 begint met een testversie om de offline versie te testen op bruikbaarheid en fouten. De vervolgens te ontwikkelen offline versie wordt eenvoudiger en kleiner van opzet dan de later nog te ontwikkelen online versie.