Achteraf praten is makkelijk:
Een sanering van de markt was in 2008 al nodig. Iedereen hoopte dat de crisis van korte duur zou zijn en de overheid extra zou blijven financieren in de Bouw om de economie te steunen. Sindsdien zijn in de Bouw eerst tientallen MKB bedrijven failliet gegaan of zijn overgenomen door de grote bedrijven. Bedrijven als Reef Infra, Ooms Civiel, Rasenberg Infra, MNO Vervat, Krul Waterwerken, gebr. Van Kessel, Bruil Infra en Wicks, om er enkele te noemen, zijn opgenomen in de grotere concerns. De grote jongens konden eerst nog een deel van de lage inschrijvingen afwentelen op de onderaannemers. Anno 2015 hebben ook bedrijven als Heijmans, Fugro, Strukton, Ballast en BAM moeite om de portefeuille gevuld te houden en winst te maken. Wat kan de Bouw doen om zichzelf weer uit het moeras te halen en haar positie versterken, zodat ze hier en internationaal weer mee gaat tellen.

"Oude" Reflexen:
Sinds het begin van de crisis kampt de gehele markt, als gevolg van sterke concurrentie, met een te laag prijsniveau. De reflex van het prijsduiken als het "oude" wondermiddel in moeilijke tijden is weer helemaal terug. Elk bouwproject is uniek en door er uit te gaan van de meest gunstige – "maar onrealistische" – uitvoeringsscenario's, worden de risico's, vaak willens en wetens, onvoldoende ingeschat. Dan wordt eerst wordt bij de leveranciers geleurd en worden ze uitgeknepen en/of er wordt in het contract naar mogelijke claims gezocht. De opdrachtgevers dachten met geïntegreerde contracten en EMVI nu eindelijk af te zijn van de claimcultuur, die blijkt hardnekkiger dan gedacht. Zo wordt de inmiddels al sterk verzwakte Nederlandse bouwmarkt verder bedreigd door faillissementen en overnames. Daar zijn opdrachtgevers noch de aannemers bij gebaat.

Zelfreiniging van de markt:
Gaat het zelfreinigend vermogen van de vrije marktwerking dit vraagstuk, als vanzelf, oplossen, of zal de hele Nederlandse aannemerij sterk verzwakt uit de strijd komen? Een sanering van de markt lijkt weliswaar nodig, maar zal dat de Nederlandse markt van bouwers versterken of juist verzwakken? Grote en MKB bedrijven vormen nu een gemakkelijke prooi voor buitenlandse partijen, die de Nederlandse markt op willen. De brancheorganisaties en consultants struikelen over elkaar met verstandige remedies, maar wie heeft de regie? Om de sector weer gezond te krijgen en sterk te maken voor expansie is echter nog niet zo eenvoudig. Alle stakeholders moeten daarbij een rol willen vervullen. En alle partijen hebben belang bij een sterke, gezonde en concurrerende markt.

Aannemerij weer gezond en sterk:
De Nederlandse aannemerij is gezond als het een sterke positie heeft ten opzichte van de opdrachtgevers, de buitenlandse en concurrenten en de toeleveranciers. De Nederlandse aannemerij laat zien dat ze in sommige sectoren een sterke positie kan veroveren en behouden (baggeren en offshore). Dat kan ook voor andere sectoren, maar een sterke thuisbasis is cruciaal. Een sterke basis in Nederland voor de bouw met exportambities kan alleen worden gevormd als alle partijen hun steentje bijdragen door:
• Meer Flexibiliteit
• Efficiëntere bouwketen
• Modern Aanbesteden

Meer Flexibiliteit:
De bouw is conjunctuur gevoelig en ook jaarlijks zijn er cycli, die met de jaarlijkse begrotingen van de overheid samenhangen. De sector moet zich veel sneller willen en kunnen aanpassen aan de tijdelijk verminderde bouwomzet en de sector saneren. Meer focus op de kernactiviteiten bij de bedrijven en een verspoeling van het ontslagrecht zouden daarbij enorm helpen. Het leeuwendeel moet de sector zelf doen, wellicht in samenspraak en afgestemd.

Efficiënte bouwketen:
Door een integrale levenscyclusbenadering strikt door te voeren kan de gefragmenteerde bouwketen worden omgevormd tot een geolied consortium van partijen die met elkaar samenwerken. Grote bedrijven en MKB samen, met elk vanuit hun eigen kracht, moeten de buitenlandse concurrentie aankunnen. De buitenlandse concerns missen vaak deze flexibiliteit en daar zou de Nederlandse bouw zich in kunnen onderscheiden. Dat betekent loslaten van sommige activiteiten, meer specialisatie, duurzamer relaties en meer focus op kernactiviteiten. Ook hier ligt de rol bij de bedrijven, innovatie op procesgebied moet de bouw moderniseren en versterken.

Aanbesteden:
Een modern, open, eenvoudig en uniform aanbestedingsbeleid van alle overheidsopdrachtgevers moet de mentaliteit van prijsduiken en claimgedrag onaantrekkelijker maken. Voorbeelden van modernisering: Standaard risicoallocatie, geïntegreerde standaardcontracten, deelallianties voor lastige risico's, bodem- en plafondprijzen, preselectie met flexibele raamcontracten met een tiental percelen, max. 3 aanbesteders en een onderscheidende EMVI.
Hier zou de overheid, in nauwe samenwerking met de bouwsector het voortouw moeten nemen. Het is een economisch belang om een sterke bouwsector te ontwikkelen. Als dat de land- en tuinbouw lukt, waarom de bouw niet?

Zeker, er zijn veel punten die je moet onthouden over uw gezondheid. Verschillende remedies hij ver-beroemd. Andere behandelen eigenaardige ziekten zoals Burkitt's lymfoom. Viagra is een gemeenschappelijk medicijn voor de behandeling van van impotentie. Als u overweegt viagra 100mg, wilt u waarschijnlijk studeren over cialis. Wat weet je over "viagra voor vrouwen"? Veel apotheken beschrijven het als "viagra 100mg kopen". Een algemene klasse van selectieve serotonine heropname remmers, die Paxil omvatten, kan problemen veroorzaken in bed. De waarheid is dat bijna alle over-the-counter geneesmiddelen hebben soms gevaarlijk nawerking, van hoofdpijn tot de dood. Krijg professionele hulp als u enige vorm van een bijwerking van dit medicijn. Als de middelen die u neemt niet wordt goedgekeurd, kan uw seksuoloog een ander medicijn voorschrijven.