In de berichtgeving domineert de crisis, de faillissementen en overnames, maar ook de spanning tussen de grote aannemers en het MKB. Over de toeleveranciers hoor je veel minder, maar die spelen stilaan een steeds belangrijker rol.


Bouwplaats
De bouwplaats was de locatie waar alles gebeurde en werd gefabriceerd. Er werd zand aangevoerd, cement en staal. Het staal werd gebogen tot wapening, de bekistingen werden getimmerd, het beton gemengd en daarna gestort en de aannemer was de regisseur.

Prefab
Werd eerst het beton kant en klaar aangeleverd, nu worden grote betonelementen fabrieksmatig geproduceerd en op de bouwplek aangevoerd. Specialistisch equipment en kranen nemen veel werk over en de bouwplaats wordt steeds meer een assemblageplek. Het wordt belangrijker op tijd de onderdelen aan te voeren en te installeren. Het zijn de toeleveranciers die veel taken op de bouwplaats hebben overgenomen. De leveranciers van grote betonelementen, raam- en deurkozijneenheden, vloeren, wanden, daken en bouwmaterialen en de leveranciers van bouwequipment, graafmachines en speciale baggervaartuigen zorgen ervoor dat de bouwplaats verandert.

Internationaal
Wie zijn toch die toeleveranciers en wat is hun positie en rol en in welke richting bewegen ze zich? Neem de cementindustrie, wereldwijd domineren een handvol partijen de markt: Holcim, Lafarge, Heidelberg, Cemex en Dykerhoff. Fabrieken van betonelementen komen steeds meer in handen van deze leveranciers. Of de zand- en grindleveranciers, waarvan bekend is dat ze de markt domineren met een klein aantal partijen. Grote bouwmaterialenfirma’s als Saint-Gobain, de Etex groep, Rockwool bewegen zich in de richting van de aannemers. Ook de hofleverancier voor de baggerindustrie, IHC Merwede, heeft weinig concurrentie. De equipmentleveranciers in de GWW: Hitachi, Caterpillar, Liebherr en Komatsu. Ook in de B&U kom je veel dezelfde namen tegen: Jaso, Manitowoc (Potain), Atlas Copco en JCB.

Wegenbouw
In de wegenbouw zijn het de bitumen leveranciers als Nynas en de grote oliemaatschappijen. De wegenbouwers hebben echter met eigen asfaltinstallaties de toelevering van asfalt nog zelf in eigen hand.

Strategie
Terwijl het MKB en de grotere aannemers elkaar bestrijden, speelt op de achtergrond de invloed van de toeleveranciers een steeds grotere rol. De aannemerij zou er goed aan doen, met de wegenbouw, de spoorbouw of de zand- en grindleveranciers als voorbeeld, te zien hoe het ook nog kan: Bijv. jezelf beter verzekeren van de toelevering.