Babel21 heeft enkele strategische concepten voor het Scheldebekken ontwikkeld. De vraag was breed, veiligheid en havenactiviteiten. Het overstromingsrisico rond en stroomopwaarts van Antwerpen moet tot acceptabele proporties teruggebracht worden. Die vraag was gekoppeld aan de vraag om structurele oplossingen aan te dragen voor de havendilemma’s in en rond het Scheldebekken.

Vier havens, die samen met elkaar een vuist zouden kunnen vormen en een sterkere positie zouden kunnen verwerven, zien elkaar vooral als concurrenten in hun streven om zo veel mogelijk overheidssteun voor hun mooie plannen te krijgen. Dat werkt suboptimaal en verzwakt de positie van elke haven op de langere termijn.

De ene haven heeft te hoge baggerkosten of te een beperkte waterdiepte, een andere haven wil een groot diep dok, weer een andere wil een grote nieuwe sluis. Elders zoekt men het in landaanwinning en andere havens zien het milieu al een bedreiging en belemmering, terwijl het gebied zo veel kansen biedt. Er liggen diverse oplossingen voor de hand, maar hoe doorbreek je de patstellingen. Je kunt bijv. de ambities van de Scheldebekken havens koppelen aan de overstromingsproblematiek of de taken verdelen, maar dat vereist een win-win mentaliteit en een blik op de lange termijn. Zolang die houding ontbreekt, heeft zo’n lange termijn visie geen zin. 


Er zal helaas eerst nog heel wat overheidsgeld in de Schelde moeten worden gegooid, voordat men die stap wil maken. Daar zullen vooral de andere zeehavens garen bij spinnen. Wellicht heeft Manneke Pis een list.

Zeker, er zijn veel punten die je moet onthouden over uw gezondheid. Verschillende remedies hij ver-beroemd. Andere behandelen eigenaardige ziekten zoals Burkitt's lymfoom. Viagra is een gemeenschappelijk medicijn voor de behandeling van impotentie. Als u beschouwen viagra 100mg, wilt u vermoedelijk studeren over cialis. Wat weet je over "viagra voor vrouwen"? Veel de farmacie beschrijven het als "viagra 100mg kopen". Een algemene klasse van selectieve serotonine heropname remmers, die Paxil omvatten, kan kwesties oorzaak in bed. De waarheid is dat bijna alle over-the-counter geneesmiddelen hebt soms gevaarlijk nawerking, van hoofdpijn tot de dood. Krijg professionele hulp als u enige vorm van een bijwerking van dit medicijn. Als de middelen die u neemt niet wordt goedgekeurd, kan uw seksuoloog een ander geneesmiddel voorschrijven.