Intervisie workshop

Doelgroep

Deze workshops worden aangeboden aan deelnemers uit diverse organisaties, die actief werkzaam zijn in de Bouw.

Opzet

De deelnemers willen voor hun eigen organisatie een aantal strategische opties ontwikkelen. De namen van de deelnemers worden vooraf gedeeld, zodat iedereen weet welke andere deelnemers zullen deelnemen. Om tot een goede samenstelling te komen, wordt er eventueel geschoven met andere workshopdagen.

Casus

De opzet omvat een Quick Scan met elk van de ca. 6 deelnemers uit verschillende organisaties. Elke deelnemer kiest als casus zijn/haar organisatie. Het gesprek gaat over de omgeving, de concurrenten, de toeleveranciers, de opdrachtgevers en de huidige strategie. Er worden vragen gesteld over wat goed en minder goed gaat, om de strategische positie ten opzichte van de concurrenten en opdrachtgevers in beeld te brengen.

Intervisie

De uitkomst wordt als “casus” ingebracht op de eendaagse workshop. Die heeft een sterk “intervisie-karakter”. De workshop richt zich vooral op de casus, die u zelf eerst kort presenteert. Met de groep en enkele externe deskundigen worden samen de trends en de marktmechanismen in kaart gebracht. Vervolgens wordt, per casus, een aantal opties ontwikkeld en een aantal scenario’s uitgewerkt. De andere deelnemers worden er bij betrokken.

Resultaat

Deze “output” komt op papier en wordt u nagezonden. U geeft zelf een presentatie van de scenario’s voor eigen publiek in uw eigen organisatie. U laat zien uit welke opties, volgens u, een keuze gemaakt kan worden.  Daar kunnen u en uw organisatie zelf direct mee aan de slag.

Stel een vraag over deze dienst