MKB en de concerns

Met de informatie van Babel21 kunt u uw relatie met andere bedrijven bewuster kiezen.

Concern of MKB?

Door de veranderende rol van opdrachtgevers wordt de verhouding tussen de grote aannemers en het MKB  anders. In sommige segmenten nemen de grote concerns de kleinere bedrijven over, in andere segmenten doen juist de MKB bedrijven het heel goed.

Inzicht

Wat betekent dat voor uw organisatie? Babel21 kan u faciliteren om helder te krijgen wat er in uw specifieke marktsegment gebeurd. Concerns hebben vaak voordeel van hun schaalgrootte en omvang. Het MKB bedrijven moeten het meer hebben van hun flexibiliteit en specialistische kennis.

Stel een vraag over deze dienst