Voorselectie

U wilt een project realiseren en zoekt een bouwbedrijf, een aannemerscombinatie, een onderaannemer, een adviseur of een bouwende leverancier.

Hoe kies je een partij?

Vraag Babel21 om met u een aanpak te ontwikkelen om zelf sneller tot een voorselectie te komen van de beste partijen.

Elk bouwproject is  uniek

Is ervaring nodig met financiering, met grote bouwwerken, of specifieke kennis? Wat is dominant in het project, de complexe betonconstructie, ervaring met ondergronds bouwen, de ondergrond, de installatietechnische ervaring, werken met hoogwaardig staal of beton?

Consortium of bedrijf?

Is een consortium van bedrijven vereist en welke partijen komen daar voor in aanmerking? Bevindt het project zich in het Noorden, of het Zuiden of is het offshore? 

Stel een vraag over deze dienst