Babel21 faciliteert en begeleidt u om:

  • Uw positie in de markt te bepalen en keuzes te maken over de richting waarin uw organisatie zich wil bewegen 
  • Brengt de belangrijkste spelers in kaart en volgt uw concurrenten, opdrachtgevers, leveranciers, brancheorganisaties en de ontwikkelingen op de (deel)markten
  • Ontwikkelt voor u strategische opties, die uw positie kunnen versterken
  • Onderzoekt de ontwikkeling in marktsegmenten, die voor u van belang zijn

 

Het blijkt dat veel organisaties nauwelijks toekomen aan het verzamelen en analyseren van informatie, noch aan het ontwikkelen en bijstellen van hun strategie. In de bouw wordt heel hard gewerkt aan het bouwen van hoge torens en het graven van diepe putten. Als je je isoleert van je omgeving en niet blijft communiceren, ontstaat er spraakverwarring en stagneert de bouw. Het is niet anders dan toen bij de torenbouw in Babel. 

Babel21 wil een bijdrage leveren om dat te voorkomen. Vanuit jarenlange ervaring in de bouw heeft Babel21 alle expertise in huis om uw behoefte op kwalitatieve wijze uit te voeren.
Workshop Scenario's en Opties

Workshop Scenario's en Opties

U kiest de strategie die uw positie versterkt. Maar welke kiest u? In deze workshop ontwikkelen wij samen de scenario's.  U denkt er zelf al veel over na,...

Lees meer

De diensten van Babel21

De diensten van Babel21

U leest de bladen en u kent uw opdrachtgevers persoonlijk. Maar hoe houdt u alle ontwikkelingen in de markt nog bij? Dat is wel nodig om uw koers te kunnen bep...

Lees meer